خواص درمانی انار

انار جزو بهترین میوه ها و در روایات اسلامی به سید میوه ها تعبیر میشود و بیان شده که خوردن انار موجب نورانیت قلب میشود. هم چنین از نظر رسول اکرم ص، خوردن انار وسوسه سینه را به مدت ۴۰...
بیشتر بخوانید

خواص درمانی انجیر

انجیر در روایات به میوه بهشتی تعبیر میشود. برای پیامبر ص طبقی انجیر هدیه اوردند پیامبر ص فرمودند: بخورید، اگر بخواهم این را بگویم که میوه ای از بهشت نازل شده، آن میوه انجیر است، زیرا میوه ای است که...
بیشتر بخوانید

خواص گلابی

خواص گلابی، این میوه خوش طعم و رنگ بسیار است. درخت گلابی درختی است با ارتفاع و رشد بسیار زیاد که برای رشد، نیاز به شرایط آب و هوایی سرد دارد اما در عین حال که خواص گلابی بسیار است،...
بیشتر بخوانید