کم خونی

تعریف کم خونی به کاهش هموگلوبین و گلبولهای قرمزدر خون، کم خونی میگویند. یکی از عوامل کم خونی کمبود آهن میباشد؛ اگر بدن میزان کافی آهن نداشته باشد آنگاه ساخت هموگلوبین ها دچار مشکل میشود هموگلوبین چیست؟ هموگلوبین وظیفه انتقال...
بیشتر بخوانید