آداب تغذیه در طب اسلامی

تغذیه یکی از اصلی ترین امور انسانی ست. انسان برای حفظ سلامت و زنده ماندن ، میبایست تغذیه مناسب داشته باشد اما میزان و نحوه تغذیه بسیار حائض اهمیت است در اسلام تئوری هایی برای اصول تغذیه درست وحود دارد....
بیشتر بخوانید