نوره یا واجبی

نوره یا واجبی در طب اسلامی ارزش زیادی دارد. اهمیت نوره یا واجبی تا اندازه ایست که امام صادق ع میفرمایند: سنت پیامبران این است که هر ۱۵ روز از نوره استفاده نمایند اگر ۲۱ روز بگذرد و از نوره...
بیشتر بخوانید

تخلیه و تطهیر بدن

تخلیه و تطهیر بدن، یکی از روش های درمان در طب اسلامی میباشد که روش های مختلفی دارد.   –تنقیه در طب اسلامی تنقیه در طب اسلامی یک روش برای تخلیه و تطهیر بدن محسوب میشود، تنقیه، روشی برای تطهیر...
بیشتر بخوانید