حجامت

اگر خون بیمار شود باید آن را خارج نمود. وقتی خون به هیجان آید باید سریعا تخلیه شود در غیر اینصورت  میتواند منجر به سکته و بسیار خطرساز باشد. پیامبر گرامی اسلام ص میفرمایند: بیماری سه تاست و درمان هم...
بیشتر بخوانید