بوی بد دهان

رعایت بهداشت دهان یکی از مسائل حائض اهمیت در روابط اجتماعی میباشد.  مسائل متعددی موجب این مشکل میشوند. چه   مشکل از عفونت لثه و یا پوسیدگی دندانهاباشد و یا مشکل از گوارش و معده باشد، در هر صورت راه...
بیشتر بخوانید