درمان بیخوابی با طب اسلامی

به شرایطی که شخص به سختی به خواب میرود و یا قبل از رفع خستگی و بسیار سریع از خواب برمیخیزد بیخوابی گوییم.خواب یکی از واکنش های طبیعی بدن برای رفع خستگی است. و اگر در روند آن اختلال بوجود...
بیشتر بخوانید